Έργα

Υλοποιήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 27.842.000€

Ύδρευση

Το έργο για το πόσιμο νερό.
Έγιναν συμπληρωματικά έργα στο δίκτυο ύδρευσης (νέες γεωτρήσεις, νέο δίκτυο, αντικατάσταση δικτύου).
Μελέτες: ΔΕΥΑΣ
Xρηματοδότηση: πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» ύψους 980.000€ Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας.


*Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Υποδομές ύδρευσης.

Αντικατάσταση 3.500 υδρομέτρων με ψηφιακά και νέες γεωτρήσεις.

Μελέτες: ΔΕΥΑΣ
Xρηματοδότηση: πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ύψους 2.570.600€. Φορέας υλοποίησης: ΔΕΥΑΣ

*Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Μελέτες

Εκπόνηση μελέτης μονάδας αφαλάτωσης για τη βελτίωση του νερού των γεωτρήσεων. Έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Νέαρχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης ύψους 550.000€.

Εκπόνηση μελέτης για την ολοκλήρωση των έργων ύδρευσης για την πλήρη υδροδότηση της νότιας τουριστικής-οικιστικής ζώνης της Σκιάθου στις περιοχές Βασιλιάς, Κατσαρού, Αχλαδιές, Σκληθρί, Τζανεριά, Καναπίτσα, Καλαμάκι, Κολιός, Βρωμόλιμνος, Πλατανιάς, Αγ. Παρασκευή, Τρούλος, Μάραθα και περιοχή Κουκουναριών οι οποίες μέχρι τώρα δεν

εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, οικισμό, αλλά ούτε σε γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Η μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση ύψους 639.531,05€

στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Αποχέτευση

Έργο Επέκτασης αποχετευτικού δικτύου προς περιοχή Βασιλιά και σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο

Xρηματοδότηση: ΔΕΥΑΣ ύψους 265.383,33€. Φορέαςυλοποίησης: ΔΕΥΑΣ

*Χρόνος υλοποίησης: έναρξη 2018

(προηγούμενη Δημοτική Αρχή) – ολοκλήρωση 2019.

 

Έργο Αποχέτευσης Λυμάτων στις περιοχές Κουκουναριές και Τρούλος.

Αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Κουκουναριές, επέκταση δικτύου

στην περιοχή Τρούλος, αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Αγία Ελένη.

Μελέτες: ΔΕΥΑΣ Xρηματοδότηση: πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» ύψους 3.730.000€. Φορέας υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας.

*Βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

 

Δυσοσμία πεζοδρόμου Παπαδιαμάντη.

Έγιναν ενέργειες για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της δυσοσμίας του πεζόδρομου της οδού Παπαδιαμάντη με τεχνικά έργα, σύστημα συνεχούς ροής καθαρού νερού και εφαρμογή

σε όλο το δίκτυο σε καθημερινή βάση

μικροοργανισμών βιοενίσχυσης.

Μελέτες

Εκπόνηση μελέτης για την Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων. Αφορά την επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Σκιάθου στον Ξάνεμο και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στηνπεριοχή «Αχλαδιές» και «Ανατ. Παραλία-Αεροδρόμιο».

Η μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση ύψους 5.923.900€ στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εκπόνηση μελέτης για το Έργο Αποχέτευσης Λυμάτων στις περιοχές Σκληθρί, Τζανεριά, Καναπίτσα, Καλαμάκι, Κολιός, Βρωμόλιμνος, Πλατανιάς και Αγ. Παρασκευή.

Η μελέτη ύψους 607.212,54€ έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Related Article