Περιβάλλον Καθαριότητα

Ο Δήμος για πρώτη φορά

προχώρησε σε μείωση 50% των ανταποδοτικών δημοτικών τελών. Με ιγότερα δίνουμε περισσότερα!

ΓΕΝΙΚΑ

 • Ο Δήμος για πρώτη φορά προχώρησε σε μείωση

50% των ανταποδοτικών δημοτικών τελών, που είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η μείωση αυτή δεν επηρέασε

την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

Έτσι «με λιγότερα δίνουμε περισσότερα».

 • Υλοποιήθηκε πρόγραμμα εντατικού καθαρισμού και ευπρεπισμού σε περιοχές του νησιού, γήπεδο, λιμάνι, πάρκινγκ, Αμμουδιά, Πλάκες, παλιό λιμάνι, Ακρόπολη, Σίφερι, παλιό Κέντρο Υγείας, Κοτρώνια, Δεξαμενή, Αγία Τριάδα, οικόπεδο Κοκκώνας, Άγιος Νικόλαος, Kαρνάγιο, Αϊ-Γιαννάκης και στον βιότοπο των Κουκουναριών.
 • Καθαρισμός ρεμάτων από την Περιφέρεια τον Νοέμβριο του 2019 ύψους 500.000€ στις περιοχές Κουκουναριές, Τρούλος, Αγία Παρασκευή, Πλατανιάς, Περιφερειακή οδός.
 • Οργάνωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε νέες εγκαταστάσεις. Η Υπηρεσία μεταφέρθηκε μακριά από τον οικιστικό ιστό για λόγους δημόσιας υγείας και σωστής οργάνωσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ για πρώτη φορά

πραγματοποιήθηκαν ιατρικές εξετάσεις στο προσωπικό καθαριότητας. Στις νέες εγκαταστάσεις για πρώτη

φορά λειτουργεί κατάλληλα εξοπλισμένο μηχανουργείο οχημάτων και έχει γίνει προμήθεια εργαλείων καθαρισμού.

 • Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων μηχανημάτων

του Δήμου σε εξωτερικά συνεργεία, προμήθεια απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων (μηχανών, πλαισίου, υπερκατασκευών κ.λπ.) κατόπιν διαγωνισμού ύψους 269.000€.

 • Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υπολειμμάτων τροφών – κλαδεμάτων (βιοαπόβλητα) και συστημάτων χωριστής συλλογής, προμήθεια

δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και κάδων. Μελέτη: Δήμος Σκιάθου

Xρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας 1.214,339,99€ Φορέας υλοποίησης:

Δήμος Σκιάθου σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • Σύσταση για πρώτη φορά “Κανονισμού καθαριότητας, ανακύκλωσης, προστασίας περιβάλλοντος, διαχείρισης πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών Δήμου Σκιάθου”.
 • Απομάκρυνση 10.000 στρωμάτων και ογκωδών αντικειμένων, που είχαν για χρόνια «αποθηκευθεί» στον ΧΥΤΑ της Σκιάθου, με τη μίσθωση τεμαχιστή.
 • Λειτουργία του ΧΥΤΑ με προσωπικό του Δήμου. Από το 2012 έως το 2019 ο ΧΥΤΑ λειτουργούσε με εργολάβο που επιβάρυνε τον Δήμο 200.000€

τον χρόνο, ενώ για πρώτη φορά υπεγράφη σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου και ΔΕΑΥΣ για την απομάκρυνση των στραγγιδίων από τον ΧΥΤΑ, χωρίς να δαπανούνται χρήματα σε εργολάβο.

 • Προμήθεια και τοποθέτηση 191 καλαίσθητων ξυλόγλυπτων κατευθυντήριων πινακίδων σε όλο το οδικό δίκτυο του νησιού.

Ανακύκλωση

 • Εγκατάσταση ενός πρότυπου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών για τη διαχείριση των υλικών με κάδους, πρέσα δεματοποίησης και περονοφόρο μηχάνημα σε συνεργασία με την εταιρεία Green Media Περιβαλλοντικές Eφαρμογές Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
 • Ανακύκλωση ρούχων σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης ρούχων Recycom.
 • Ανακύκλωση συσκευών σε συνεργασία με την εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών

Μονοπρόσωπη Aνώνυμη Εταιρεία «Α.Η.Η.Ε.».

 • Επετεύχθη, στο πλαίσιο της σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, η αύξηση του τιμήματος από 150€/τόνο σε 270€/τόνο προς όφελος του Δήμου.
 • Προγραμματίστηκε μία σειρά ενεργειών για την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και καμπάνια ευαισθητοποίησης πολιτών με έντυπο και ψηφιακό υλικό. Αγορά νέων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, απόσυρση των παλαιών κάδων

με ανταπόδοση νέων, ευπρεπισμός των σημείων

κάδων και δημιουργία νέων θέσεων.

Προστασία

αδέσποτων ζώων • Για πρώτη φορά συστάθηκε και λειτουργεί

 • Για πρώτη φορά συστάθηκε και λειτουργεί επιτροπή προστασίας των αδέσποτων ζώων και υλοποιήθηκε μεγάλο πρόγραμμα στειρώσεων ύψους 40429,12€, προμήθεια τροφών ύψους 50.810,86€ και τοποθέτηση νέων ταϊστρών για τροφή και νερό σε συνεργασία με τους συλλόγους προστασίας αδέσποτων.
 • Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Μελέτη: Δήμος Σκιάθου Xρηματοδότηση:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 372.000€ Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σκιάθου.

οπράτηση έργου μέσα στο 2023.

Μελέτες

 • Μελέτη για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό

του ΧΥΤΑ με χρηματοδότηση ύψους 170.748,88€ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • Η μελέτη θα ολοκληρωθεί τέλος του 2023.
 • Μελέτη για Πράσινο Σημείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με χρηματοδότηση ύψους 40.000€ από το Πράσινο Ταμείο.
 • Μελέτη για Κινητό Πράσινου Σημείου (όχημα) για τη συλλογή προδιαλεγμένων αποβλήτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης

και Επενδύσεων με χρηματοδότηση ύψους

230.000€ από το Πράσινο Ταμείο.

 • Εκπόνηση μελέτης για την χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων προϋπολογισμού ύψους 447.000,00€.

Αφορά την προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων σε 30 σημεία στο κεντρικό οδικό δίκτυο.

Η μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Ενέργειες και δράσεις

για την προστασία των ακτών”

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με κινητικά προβλήματα Seatrac

στις παραλίες Αγία Ελένη, Αγία Παρασκευή, Κουκουναριές και Βρωμόλιμνος.

 • 8 νέες Γαλάζιες Σημαίες από το 2021

και 3 υποψήφιες για το 2023.

 • Νέα αποδυτήρια τύπου σπείρα στις παραλίες με δυνατότητα χρήσης από ΑμεΑ.
 • Καθαρισμός παραλιών με μίσθωση οχήματος.
 • Τοποθέτηση ξύλινων κάδων για ανακύκλωση.
 • Τοποθέτηση ξύλινων καλαίσθητων κατευθυντήριων πινακίδων.
 • Εξασφάλιση αδειοδότησης πλωτής εξέδρας από το Υπουργείο Ναυτιλίας μέχρι το 2027, για τις παραλίες Τσουγκριάς, Μεγάλη Άμμος,

Αγία Παρασκευή, Τρούλος, Αμπελάκια, Αγία Ελένη, Μπανάνα, Πούντα.

 • Τοποθέτηση χημικών τουαλετών σε οχτώ παραλίες

το 2021, 2022 και 2023.

 • Διενέργεια για πρώτη φορά διεθνούς διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη για τα έτη 2022 και 2023 και εξασφάλιση χρηματοδότησης από

το Υπουργείο Εσωτερικών ύψους 110.000 ετησίως.

 • Μελέτη αποτίμησης και ανάλυσης της κατολίσθησης στη θέση Λαλάρια για την άρση της επικινδυνότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής προσέγγιση.
 • Συνεργασία με τον οργανισμό Safe Water Sports και δημιουργία εκπαιδευτικού περιπτέρου του Safe Water Sports στις Κουκουναριές το 2021 με σκοπό

την ασφάλεια στη θάλασσα.

Ενέργειες

για την πυρασφάλεια

 • Ίδρυση εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου στις Κουκουναριές, λειτουργία Μάιο – Οκτώβριο, επανδρωμένο με 9 πυροσβέστες και όχημα.
 • Τοποθέτηση 4 δεξαμενών 25 κυβικών σε δασικές εκτάσεις και επισκευή της ανενεργής δεξαμενής στην περιοχή Καμπιά 150 κυβικών.
 • Εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης στον ΧΥΤΑ.
 • Μίσθωση μηχανήματος προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων μήκους 40χλμ. στις περιοχές Κεχριά, Λεχούνι, Άγιος Χαράλαμπος.
 • Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση

ακραίων καιρικών φαινομένων και την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και οδών από έντονα καιρικά

φαινόμενα.

Ανανέωση και συντήρηση

στόλου οχημάτων

 • Διαδικασία απόσυρσης 21 οχημάτων, για τα

περισσότερα από τα οποία ο Δήμος πλήρωνε τέλη κυκλοφορίας, ενώ αυτά είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας και ήταν σταθμευμένα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ύψους 170.000€, που βρίσκονταν για περισσότερα από δέκα χρόνια σε εκκρεμότητα.

 • Επισκευή των δύο ερπυστριοφόρων

τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο ΧΥΤΑ.

 • Επισκευή μηχανήματος έργου γκρέιντερ – ισοπεδωτή.
 • Πλήρης επισκευή ενός απορριμματοφόρου οχήματος

από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.

 • Προμήθεια από τα τακτικά έσοδα του Δήμου ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας για την αποτελεσματικότερη αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Προμήθεια δύο μικρών απορριμματοφόρων τύπου porter σύγχρονης τεχνολογίας ύψους 86.800€ από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, μετά από εθνικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
 • Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου φορτω- εκσκαφέα με παρελκόμενα, ύψους 110.000€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος σύγχρονης τεχνολογίας ύψους 119.908€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Προμήθεια υπερσύγχρονου οχήματος – πλυντηρίου κάδων ύψους 130.000€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος σύγχρονης τεχνολογίας ύψους 208,940€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα με εξαρτήσεις ύψους 171.492€ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 • Σύγχρονο ημιφορτηγό όχημα τύπου «pickup» 4χ4 για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, δωρεά από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη.
 • Ημιφορτηγό όχημα Chevrolet «pickup» 4×4 δωρεά από τον Όμιλο Σκλαβενίτη.
 • Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, μάρκας VOLVO, με σύστημα συλλογής Norba, χωρητικότητας, 20 κυβικών μέτρων δωρεά από την οικογένεια Σταμάτη Μόλαρη.
 • Εννιαθέσιο επιβατικό όχημα χωρίς οικονομική

επιβάρυνση για τον Δήμο, μετά από αίτημα παραχώρησης του οχήματος στο τμήμα Πολιτικής και Εποπτείας Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών και στο Τελωνείο.

Συνεργασίες

 • Συνεργασία με τον οργανισμό ΕΝΑΛΕΙΑ για την παραχώρηση κοντέινερ, όπου θα συγκεντρώνονται τα απορρίμματα του βυθού και θα αποστέλλονται στο εξωτερικό για ανακύκλωση ενώ οι ιδιοκτήτες αλιευτικών και τουριστικών σκαφών θα επιδοτούνται με καύσιμα για την περισυλλογή.
 • Συνεργασία με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Μ. Λαιμού για τη χρηματοδότηση τριών κοινόχρηστων βρύσεων στο δίκτυο με

σκοπό τη μείωση των πλαστικών μπουκαλιών (μείωση 70.000 στα πλαστικά μπουκάλια).

 • Συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Λασκαρίδη για τον παράκτιο και υποθαλάσσιο καθαρισμό σε 65 παραλίες. Το 2020 και το 2021 συλλέχθηκαν 6.606 κιλά απορριμμάτων από το πρόγραμμα Typhoon.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Zero Waste Ρότα με σκοπό την ενημέρωση/εκπαίδευση στα πληρώματα των πλοίων, στα στελέχη του δήμου και σε ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς σχετικά με

την οικολογική ανακύκλωση μετά από αίτημα του Δήμου στο Πράσινο Ταμείο. Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης.

 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Circula Mare ανάμεσα σε 20 πόλεις, 8 χωρών της Μεσογείου, με στόχο την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά απόβλητα στη Μεσόγειο.
 • Συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Common Seas για περιβαλλοντολογικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις στα σχολεία σε συνεργασία με την

Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου.