Σχολεία, Εκπαίδευση
Ελεύθερος Χρόνος, Αθλητισμός

Πάντα κοντά στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό!

Σχολεία, Εκπαίδευση

Πάντα κοντά στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό!

Αναβάθμιση προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκιάθου, με κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 19.220€ Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σκιάθου. 

➢  Αναβάθμιση μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σκιάθου.
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 37.200€ Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σκιάθου 

➢  Εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιοκτησίας Δήμου Σκιάθου. Αφορά στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αναβάθμισης των αύλειων χώρων
στις σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σκιάθου προϋπολογισμού ύψους 1.009.108,90€.
Η μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. 

➢  Εκπόνηση μελέτης για την αντισεισμική προστασία δημοτικών κτηριακών και σχολικών εγκαταστάσεων προϋπολογισμού ύψους 83.824€.
Η μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Παιδικός Σταθμός

➢ Ίδρυση Βρεφικού Τμήματος, δυναμικότητος 13 βρεφών στον υφιστάμενο Παιδικό Σταθμό, πρώτη χρονιά λειτουργίας 2023-2024
• Μελέτη: Δήμος Σκιάθου
• Xρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
και Ε.Ε.Τ.Α ύψους 112.276,23€
• Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σκιάθου

➢ Ολοκληρώθηκε η σύσταση και η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

➢ Ανανεώθηκε ο εξοπλισμός των παιχνιδιών της
αυλής, πραγματοποιήθηκαν υλικοτεχνικές εργασίες και εργασίες βαψίματος σε όλους τους χώρους
(εξωτερικούς και εσωτερικούς), μόνωση της στέγης, μελέτη και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας, αντικατάσταση κλιματιστικών σωμάτων, αντικατάσταση σωληνώσεων του δικτύου θέρμανσης, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, διαμόρφωση εισόδου πρόσβασης ΑΜΕΑ.

1o & 2o Νηπιαγωγείο

 • Αγορά νέων παιχνιδιών για την αυλή του
  σχολείου,
 • αντικατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα,
 • αντικατάσταση καυστήρα,
 • πινακίδα ονοματοδοσίας σχολείου,
 • διαμόρφωση εσωτερικού χώρου σίτισης,
 • αντικατάσταση γυάλινης οροφής,
 • τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων στην περίφραξη του σχολείου,
 • προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • προμήθεια 50 κρεβατιών με τον ανάλογο ιματισμό για τις ανάγκες του ολοημέρου,
 • προμήθεια εκπαιδευτικού, αθλητικού υλικού και επίπλων για τις αίθουσες διδασκαλίας, εργασίες βαψίματος (εσωτερικά
  και εξωτερικά) και
 • αλλαγή φωτιστικών σωμάτων.

3o Νηπιαγωγείο

 • Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος,
 • προμήθεια εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού,
 • βάψιμο εξωτερικών επιφανειών και αιθουσών,
 • πινακίδα ονοματοδοσίας σχολείου,
 • τοποθέτηση παγκακιών και στεγάστρου στον αύλειο χώρο.

1o Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Σχολείο

 • Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων,
 • τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης,
 • αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων,
 • συντήρηση και αλλαγή καυστήρων,
 • εργασίες συντήρησης στις τουαλέτες των μαθητών,
 • ανακαίνιση τουαλετών εκπαιδευτικού προσωπικού,
 • διαμόρφωση του χώρου της βιβλιοθήκης και προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • προμήθεια αθλητικού και εκπαιδευτικού υλικού, αντικατάσταση δύο μπασκετών,
 • διαμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ και δημιουργία μονού γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο με επίστρωση συνθετικού ελαστικού χυτού τάπητα,
 • προμήθεια παγκακιών για τον αύλειο χώρο,
 • αντικατάσταση όλων των φωτιστικών στις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους,
 • αντικατάσταση των πινακίδων ονοματοδοσίας,
 • δενδροφύτευση περιμετρικά του αύλειου χώρου,
 • βάψιμο όλων των εξωτερικών επιφανειών του σχολείου, της περίφραξης και των αιθουσών.

 

2o Δημοτικό Σχολείο

 • Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος,
 • βάψιμο όλων των εξωτερικών επιφανειών του σχολείου, της περίφραξης και των αιθουσών, προμήθεια παγκακιών για τον αύλειο χώρο,
 • τοποθέτηση στεγάστρων στην βορεινή πλευρά του κτηρίου,
 • αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους,
 • αντικατάσταση των κουρτινών στις αίθουσες,
 • προμήθεια ανεμιστήρων,
 • διαμόρφωση του χώρου της αίθουσας εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • προμήθεια αθλητικού και εκπαιδευτικού υλικού,
 • αντικατάσταση δύο μπασκετών,
 • διαμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ με επίστρωση συνθετικού ελαστικού τάπητα,
 • προμήθεια πινακίδας σχολείου,
 • εκπόνηση μελέτης επέκτασης του σχολείου σεσυνεργασία με τις Κτηριακές Υποδομές.

 

Γυμνάσιο-Λύκειο

 • Αντικατάσταση σωμάτων θέρμανσης, επισκευές δικτύου θέρμανσης, προμήθεια κλιματιστικού, προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος,
 • βάψιμοόλων των εξωτερικών επιφανειών του σχολείου,της περίφραξης και των αιθουσών,
 • αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους,
 • προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • προμήθεια αθλητικού και εκπαιδευτικού υλικού,
 • διαμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ και του γηπέδου βόλεϋ με επίστρωση συνθετικού ελαστικού χυτού τάπητα,
 • ριζική ανακαίνιση των τουαλετών των μαθητών, εκπόνηση μελέτης επέκτασης του σχολείου σε συνεργασία με τις Κτηριακές Υποδομές. 
 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου. Το έργο αφορά εργασίες στο κέλυφος του κτηρίου, αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικών τοιχοποιιών και στέγης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, σύστημα ψύξης – θέρμανσης, και φωτισμό.
  Μελέτη: Δήμος Σκιάθου και Δίκτυο
  Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ
  Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας
  ύψους 741.608,80
  *Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί το 2023

ΕΠΑΛ: 2020-2021 πρώτη χρονιά λειτουργίας

Το ΕΠΑΛ Σκιάθου ιδρύθηκε με την υπ’αρ.
Φ11/75710/Δ4/17-6-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής, σε συνέχεια της στενής συνεργασίας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Λειτουργούν έξι ειδικότητες του τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας και του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

ΕΕΕΚ: 2022-2023 πρώτη χρονιά λειτουργίας

➢ Το Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) ιδρύθηκε με την υπ’αρ.102255/Δ3 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Είναι ένα Επαγγελματικό Σχολείο που απευθύνεται σε ΑΜΕΑ μετά την αποφοίτηση από το Ειδικό Σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους του Ειδικού Δημοτικού Σχολείουνα συνεχίσουν τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η φοίτηση διαρκεί από 5 έως 8 χρόνια, και παρέχει κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και προεπαγγελματικές-επαγγελματικές δεξιότητες.

➢  Συνεργασία με το Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. Μαγνησίας (ΚΕΔΑΣΥ) με σκοπό τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών του νησιού. Για πρώτη φορά επιστημονικό κλιμάκιο
του ΚΕΔΑΣΥ μετέβη στη Σκιάθο το διάστημα 23 έως 25 Μαΐου 2022, με σκοπό τη διάγνωση-αξιολόγηση 23 παιδιών με ειδικές μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες, προς διευκόλυνση των γονέων που ήταν αναγκασμένοι να μετακινούνται στον Βόλο για την αξιολόγηση των παιδιών.

Συνεργασία με τις Κτηριακές Υποδομές (ΚτΥπ) για την κάλυψη εξοπλιστικών ειδών στα σχολεία όλων των βαθμίδων. 

Ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας τη σχολική χρονιά 2023-2024, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Ο Δήμος έχει καταθέσει αίτημα για:

 •  Ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου 
 • Ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

Ο Δήμος είχε δρομολογήσει την ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αλλά απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παιδικές χαρές

 • Κατασκευή τριών νέων παιδικών χαρών στις περιοχές Μεγάλη Άμμος, Ευαγγελιστρίας, 1ο Δημοτικό και αντικατάσταση παιχνιδιών στην παιδική χαρά της Αγίας Τριάδας.
  Μελέτες: Δήμος Σκιάθου
  Xρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
  και Πράσινο Ταμείο ύψους 566.397€
  Φορέας υλοποίησης: Δήμος Θεσσαλονίκης. * Σε φάση υλοποίησης.

 

Αθλητισμός

Έως σήμερα η συνολική επένδυση του Δήμου για τον αθλητισμό είναι 946.411,32€.

  Αντικατάσταση και επέκταση του παρκέ στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ. Χρηματοδότηση Περιφέρεια Θεσσαλίας, ύψους 16.000€, χρόνος υλοποίησης Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019. 

  Αντικατάσταση του συνθετικού (τεχνητού) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
* Το έργο υλοποιήθηκε

Κατασκευή νέου συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στίβου
Μελέτη: Δήμος Σκιάθου
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ύψους 722.100€
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Θεσσαλονίκης
 * Σε φάση υλοποίησης. 

➢  Έγιναν εργασίες ευπρεπισμού περιμετρικά των γηπέδων μπάσκετ και ποδοσφαίρου, εργασίες υγρομονώσεων, αντικαταστάσεις κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση καθισμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ιστών στο γήπεδο ποδοσφαίρου, κατασκευή κύριας εισόδου, προμήθεια θερμοπομπών, προμήθεια αθλητικού υλικού για τα αγωνίσματα του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και του στίβου, προμήθεια δημοσιογραφικού θεωρείου στο γήπεδο ποδοσφαίρου, προμήθεια φωτισμού στο κλειστό γυμναστήριο, προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού – απινιδωτών στα γήπεδα. 

➢  Ο Δήμος υποστήριξε οικονομικά τα αθλητικά σωματεία με συνολική χρηματοδότηση ύψους 53.178,5€, συνδιοργανώνοντας αθλητικούς αγώνες και αθλητικές εκδηλώσεις, όπως το Skiathos Τrail Run “Ολόγυρα στη λίμνη”, το Skiathos Palace Cup, τον ΠΣΑΚ, το προπονητικό camp Σφαιρόπουλος, το tennis βετεράνων, το τουρνουά ποδοσφαίρου, την «Ημέρα Αθλητισμού».  

Για πρώτη φορά χρηματοδοτήθηκαν από τον Δήμο τα αθλητικά σωματεία της Σκιάθου για τις μετακινήσεις των αθλητών σε αθλητικούς αγώνες με ποσό ύψους 13.766,37€.

➢  Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεργασία του Δήμου με την Special Olympics Hellas και η δημιουργία για πρώτη φορά Τοπικού Προγράμματος Special Olympics, με αποτέλεσμα η Σκιάθος να συγκαταλέγεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επέκτασης σε 21 πόλεις. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν σε αθλητικά προγράμματα, τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς αγώνες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

➢  Σύσταση Κανονισμού Λειτουργίας στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου και στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ.